Musik

Hur vi upptäcker ny musik varierar vilt efter genre

Där genomsnittskonsumenten upptäcker att musik varierar beroende på genre, och Spotify är Apple Music och Amazon Music knappast faktorer.

Sammantaget går topplaceringen till YouTube med gamla skolkanaler som vänner och radion som håller ner nummer två och tre platser.